Thứ bảy, 25/03/2017, 02:49
Tự động cập nhật 1 giờ sau

Thông tin điểm đo

100 90 75 50 25 0
____ ____ ____ ____ ____
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ô NHIỄM

Dữ liệu mới nhất theo giờ

Dữ liệu cao độ mặt nước tại giếng tách 1A (Cống Mai Xuân Thưởng)