Thứ năm, 29/06/2017, 05:35
Tự động cập nhật 1 giờ sau

Thông tin điểm đo

100 90 75 50 25 0
____ ____ ____ ____ ____
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ô NHIỄM

Dữ liệu mới nhất theo giờ