Thứ tư, 23/08/2017, 03:34
Tự động cập nhật 1 giờ sau

Thông tin điểm đo

100 90 75 50 25 0
____ ____ ____ ____ ____
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ô NHIỄM