Thứ sáu, 28/04/2017, 11:13
Tự động cập nhật 1 giờ sau

Thông tin điểm đo

100 90 75 50 25 0
____ ____ ____ ____ ____
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ô NHIỄM

Dữ liệu mới nhất theo giờ